Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabirlik Sözleşmesi

Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabirlik Sözleşmesi

Bu sözleşme Kedici Dergisi’nde Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir olarak içerik hazırlayan kişilerin siteden faydalanma, içerik sağlama ve hak ve yükümlülükleri konularındaki şartları belirler. 

Gönüllü Kedici Yazar Başvurusu yapmış olan herkes bu sözleşmeyi okumuş ve kabul etmiş kabul edilir. Kedici Dergisi Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir Sözleşmesi şartları aşağıdaki gibidir.

Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri

1) Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabirler, başvuru yaptıktan sonra yazarlığa ve muhabirliğe kabul edilmesiyle birlikte bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

2) Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabirin yayımlanması için gönderdiği içerikler, kedici.com.tr ‘de yayımlandığı andan itibaren tüm yayın ve kullanım hakları siteye aittir.

3) Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir, yayımlanan içeriğinin, yayına girdiği andan itibaren tamamen veya kısmen kaldırılmasının mümkün olmayacağını; oluşturulan ve yayımlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak siteye devrettiğini ve hiçbir hak talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

4) kedici.com.tr ‘de yayınlanan yazılar kolektif bir bilinçle gönüllü olarak yazılmaktadır. Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabirler, kedici.com.tr sitesinden aksi taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece herhangi bir ücret talep etmeyeceklerini kabul ve beyan ederler.

5) Gönüllü yazar, kedici.com.tr  için ürettiği tüm içeriklerin özgün ve kopyalanmamış olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.

6) Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir, hazırladığı veya hazırlayacağı içeriğin daha önce başka yazarlar tarafından siteye eklenmemiş olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Daha önce siteye benzer içerikte veya benzer başlıkta eklenmiş olması durumunda sonradan eklenen yazı kabul edilmez.

7) Bir yazıyı kedici.com.tr ‘de sitesinin yanı sıra bir veya daha fazla siteye göndermek sitenin yayın ilkelerine ve yayın kurallarına aykırıdır. Böyle bir durumda, Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir’ın yazarlığı sonlandırılır.

8) Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir, sağladığı içeriğin kalitesinden münhasıran sorumludur. İçeriklerin Kedici Dergisi Yayın İlkeleri‘ne ve Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir Rehberi‘nde belirtilen kurallara uygun olması gerekir. Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabirler ayrıca kendi hazırladıkları içeriklerin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygunluğundan sorumludur. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir kullanıcısının kendisini bağlayacaktır.

9) Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir her ay en az 1 içerik paylaşmakla yükümlüdür. 2 ay boyunca mazeretsiz olarak paylaşım yapmayan yazarların hesapları askıya alınır.

10) Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir yazmış olduğu yazının ve oluşturduğu içeriğin Kedici Dergisi’ne ait sosyal medya hesaplarında yayınlanmasını kabul eder.

11) Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir, kedici.com.tr ‘de paylaşılacak biyografi, yazar fotoğrafı, sosyal medya hesapları ve iletişim bilgilerinin kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.

12) Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabirler, yazarlık başvuruları sırasında kendileriyle ilgili sağladıkları metin ve belgelerde bulunan bilgilerin; kedici.com.tr ‘nin kendileriyle iletişime geçebilmek amacıyla kullanabileceğini kabul eder.

13) Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir, kedici.com.tr ‘ye yazar olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı önünde doğru olduğunu, kedici.com.tr ‘nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan eder.

14) Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir, sosyal platformlarda ve internette oluşan herhangi bir arıza ve/veya kesinti nedeniyle kaybolan ya da tahrip olan elektronik datalar nedeniyle, kedici.com.tr ‘de herhangi bir hak ve talepte bulunmamayı kabul ve beyan eder.

16) Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir, sağladığı içerikler hakkında kendisinin veya kedici.com.tr ‘nin sahip olduğu haklara tecavüz eden üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişi hakkında yasal işlem yapabilme yetkisini Kedici Dergisi’ne vermektedir.

17) Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına aykırı herhangi bir materyali siteye koymamayı, yüklememeyi, iletmemeyi, dağıtmamayı, saklamamayı, oluşturmamayı veya diğer şekillerde yayımlamamayı açık bir şekilde peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder:

18) Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir, kedici.com.tr ‘nin yazılı onayı olmadıkça açıkça maddi bir karşılık beklenerek reklam amacı taşıyan paylaşımlar, siyasi kampanyalar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, sponsorluklar veya davetler paylaşmayacağını beyan ve kabul eder.

20) Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir, işbu sözleşmeye aykırı bir davranışı nedeniyle, kedici.com.tr ‘nin dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı kedici.com.tr sitesinden talep edilen her türlü maddi ve manevi yükümlülükleri karşılayacağını beyan eder.

Sözleşmenin Değiştirilmesi

21) Kedici Dergisi, sözleşme koşullarını her durumda ön ihbara veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm gönüllü yazarlar bakımından hüküm ifade edecektir.

Sözleşmenin Feshi

22) İşbu sözleşme karşılıklı veya Kedici Dergisi tarafından tek taraflı veya Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabilir.

23) Sözleşmenin sonlandırılması halinde; Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir hesabı kapatılır. Yazarın profili ve yazar biyografisi kaldırılmaz. Yazarın profilinin tamamen kaldırılmasını talep etmesi halinde fesih tarihine kadar yazmış olduğu içerikler “Kedici Dergisi” kullanıcı adına taşınır ve yazar profili tamamen silinir.

24) Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir, kedici.com.tr sitesinde yayına girmiş hiçbir içeriğinin kaldırılmayacağını; ayrıca yayımlanmış hiçbir içerikte hak sahibi olamayacağını da peşinen kabul ve beyan eder.

25) Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabirin, üyeliğinin iptal edilmesi; üyeliği esnasında paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir işbu maddede belirtilen tasarrufu peşinen beyan ve kabul eder. Bu durumda, Kedici Dergisi’nin hukuken maddi veya manevi hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Yürürlülük

26) İşbu Sözleşme, Gönüllü Kedici Yazar ve Muhabir üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Sorumluluğun Reddi Ve Sınırları

27) Kedici Dergisi gönüllü yazarlara ait fikir beyan eden yazılardan ve kullanıcıların yazılara yaptığı yorumlar ile sitedeki her türlü yorum ve paylaşımdan sorumlu değildir. Bu site, hukuken interaktif bir sosyal ağ paylaşım portalı olarak değerlendirilmekte; yapılan yazı paylaşımlarındaki tüm sorumluluk gönüllü yazarlara; aynı şekilde paylaşılan her türlü yorumdaki yasal sorumluluk da yorumu yazan kişilere aittir.

28) Gönüllü yazar, herhangi bir şahsa ve/veya kuruma yönelik küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan yazı, haber, e-posta ve bununla sınırlı kalmamak üzere her türlü eyleminden dolayı Kedici Dergisi’nin değil, yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

SONA ERME

29) Taraflardan biri sözleşmeyi feshetmediği ve taraflar aksini kararlaştırmadıkları sürece sözleşme yürürlükte kalır.