Türk Veteriner Hekim İcadı “Yara Koruyucu Korse” - Seda Tuncel

Türk Veteriner Hekim İcadı “Yara Koruyucu Korse” - Seda Tuncel

Evcil dostlarımızın yaralanmalar ve operasyonlar sonrasında yaraya ulaşarak zarar vermesini önlemek için geliştirilen yara koruyucu korseyi, icadın sahibi Veteriner Hekim Emirhan Yaramancı ile konuştuk..

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1994 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden derece ile mezun olduktan sonra, 2011 yılına kadar kamuda başta idarecilik olmak üzere çeşitli görevlerde bulundum. 2006 yılında tayin ile geldiğim Niğde’de ilk muayenehanemi açtım. O yıllarda kamu görevlilerinin aynı zamanda muayenehane açmasında yasal bir engel bulunmuyordu. 2009 yılında WinPet Medikal’in başlangıcı kabul edilebilecek Güvenvet Ltd.Şti. yi kurdum. Kamu görevimin; şirketin ticari olarak büyümesine engel olduğunu fark edince radikal bir karar ile 2011 yılında kamudan istifa ettim. Bu süre içinde sektördeki bazı sorunlar ve eksiklikler dikkatimi çekti. İnovatif ürünler ve yenilikçi yaklaşımlar ile bu sorunların aşılabildiğini çoğu zaman yaşayarak tecrübe ettim. Gerek özel hayatımda gerekse klinisyen hekimliğimde alternatif ve pratik çözümler bularak daima çözümün bir parçası olmaya çalıştım. Her zaman bilim ve teknolojiye yakın, yeniliklere açık oldum. Amatör de olsa ArGe çalışmalarının içinde bulundum. 2013 yılında WinPet Yara Koruyucu Korse’nin patent müracaatı ile ArGe çalışmalarımız daha profesyonel bir ivme kazandı. Bundan sonrasında başta WinPet projelerimiz olmak üzere ArGe çalışmalarımız; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve akademik destek ile yürütülmeye başladı. Proje sürecinde WinPet Yara Koruyucu Korse’nin ham maddesi olan nanoteknolojik WinTex kumaşını geliştirdik. Bu süreçte firmamız ‘’Nanoteknolojik Teknik Kumaşlar’’ konusunda uzmanlaştı. Halen; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknopark binasında inovatif ürünler geliştirmek adına yeni projeler üzerinde çalışan kapsamlı bir ArGe laboratuvarımız mevcuttur.

Elizabeth yakası olarak bilinen boyunluklar ne amaçla kullanılıyor? Bu boyunlukların dezavantajı nedir?

Veteriner hekimlik mesleğinin en önemli sorunlarından bir tanesi; Post Operatif süreç olarak tanımlanan operasyon sonrası iyileşme sürecinin etkin ve doğru yönetilememesidir. Bu sorunun çözümü için tüm dünyada ciddi bir arayış vardır. Ancak, bugüne kadar etkili bir çözüm maalesef bulunamamıştır. Post Operatif sürecin doğru ve etkin yönetilememesi beraberinde birçok sorunu getirir. Genelde operasyon sonrası kullanılan klasik yöntemler (Elizabet Yakalığı, Simitler, Dar Kafesler, Bandajlar, Ağızlıklar, Acı spreyler, vb. ki bunlardan en çok bilinen ve tercih edileni Elizabet Yakalığıdır.) iyileşme sürecinde hastada depresyon ve anksiyete duygularını tetikler. Çoğu hastada kalıcı psikolojik sorunlar bırakabilirler. Deprese olan hastalarda immun sistem çöker. Buna bağlı olarak normal şartlarda 8-12 günde gerçekleşecek yara iyileşmesi çok uzar. Bu durum hasta, hasta sahibi ve hekim için büyük sorundur. İyileşme sürecinin uzaması hasta için beraberinde sağlık problemleri, hasta sahibi için fazladan zaman-para, hekim için prestij kaybıdır. Özellikle kedi hastalar; vücutlarında tasmaya dahi tahammül edemez iken bu süreçte kullanılan klasik yöntemlerden büyük rahatsızlık duyarlar. Klasik yöntemler kullanılan hastalarda; hasta yarasına ağzı ile müdahil olamasa dahi, patileri ile kaşıyarak ya da çevreden gelen bulaşmalar ile zarar verebilmektedir.

WinPet markası nasıl kuruldu?

2013 yılında Yara Koruyucu Korse’nin patent müracaatını yapıldığımızda ürünün veteriner hekimlik mesleğinde önemli bir sorunun çözümü olacağını biliyordum. Ancak, ürünün ticarileşebilmesi, hekimlerin alışkanlıklarından vazgeçerek ürüne destek vermeleri için güçlü bir markaya ihtiyaç vardı. Bu sebepten; ürünün ArGe süreci ile WinPet’in markalaşma süreci birlikte yürüdü. WinPet’in yurtiçinde tescilinin gerçekleştirilmesinden sonra, ABD ve AB ülkelerinde de marka tescili için müracaatta bulunduk. Uzun, zorlu bir mücadele sonunda; her iki mecrada ve sonrasında ise Dünya Pet pazarındaki birçok ülkede ‘’WinPet’’ Markası tescil ettirildi. WinPet bugün gelinen nokta da tüm dünyada saygın ve güvenilir bir Türk markası olma yolunda güçlü adımlar ile ilerlemektedir. Yara Koruyucu Korse ise firmamızın çıkış ürünü olarak ticarileşmektedir. Yakın zamanda yine inovatif ürünler ile firmamız ürün skalasını geliştirilerek global PET pazarında güçlenmeyi hedeflemektedir.

Elizabeth yakasına alternatif, daha kullanışlı bir korse geliştirdiniz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Bize geliştirdiğiniz korseyi anlatır mısınız?

Öncelikle belirtmek isterim ki; Biz post operatif süreci daha etkin, doğru ve evrensel insani değerlere yakışır bir şekilde yönetebilmek için bir ürün ve yöntem geliştirdik. Halen kullanılan klasik yöntemlerin hiç birisinin bizim rakibimiz olduğunu düşünmüyorum.

WinPet Yara Koruyucu Korse fikrinin çıkışına gelir isek; 2007 yılında kliniğimize; büyük ırk dişi kangal bir bekçi köpeği getirilmişti. Tüm meme bezlerine nüks etmiş ağır ‘’Meme Tümörü’’ olan hastada, oldukça zorlu bir operasyonu başarı ile tamamladım. Hasta sahibi; müşahede süresini dahi beklemeden, ekonomik ve özel sebeplerinden dolayı, operasyon sonrasında hastayı klinikten teslim aldı. Yakalık taktığımız hastayı evi olan şantiyeye gönderdim. Kısa bir süre sonunda; uyanması ile birlikte yakalığı kıran dikişlerinin neredeyse tamamını açan, bütün karın boşluğu organları evantre olan ve kan kaybeden hasta için acil olarak şantiyeye davet edildim. Aynı zorlu ve riskli operasyonu yeniden yapmak zorunda kaldım. İkinci operasyon sonrasında da aynı sorunla karşılaşacağımızı biliyordum. Kliniğe götüremediğimiz ve müşahedeye alamadığımız hastanın bu sorunu için pratik bir çözüm üretmek zorundaydım. 10 litrelik pet su şişesinden ilk ilkel Yara Koruyucu Korse’yi hastaya uyguladım. İlkel korse içinde hastanın ölümcül yaralarının 1 hafta gibi çok kısa bir sürede iyileştiğini gördüm. Bu benim için çok önemli bir tecrübe oldu. Sonrasında hiç yakalık kullanmadım. Yaptığım birçok operasyon sonrasında hastayı boyundan bloke etmek yerine lokal olarak yaranın korunmasının daha etkin sonuç verdiğini onlarca hastada tecrübe ettim. Bu süreçte, pet şişeden yaptığımız Yara Koruyucu Korseleri kullanmaya devam ettim. 2013 yılında ürünün patent müracaatı öncesinde, yaptırdığımız genel araştırmada Dünya da bu yöntemin daha önce düşünülmediğini ve kullanılmadığını öğrendim. Ancak, pet şişeden imal edilen bu ürünün ticarileşmesinin çok zor olduğunun farkındaydım. ArGe çalışmalarının planlaması ve fizibilite çalışmalarını yapar iken Nanoteknolojik Teknik Kumaşlar ile tanıştık. Bu aşamada Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın dikkatini çeken projemiz için akademik destek ile profesyonel ArGe süreci başlatıldı. ArGe sürecinde; plastik su şişesinin özellikleri WinTex Teknik Kumaşına yansıtıldı. Öyle ki; Proje sonunda, plastik şişe gibi kuvvetli ve hafif, sıvı geçirmez, sıvı tutmaz (hızlı kurur), yaraya yapışmaz, sökülmez, teel atmaz WinTex Nanoteknolojik Teknik Kumaşı ortaya çıktı. Bu kumaşa; plastik su şişesinin özelliklerinin dışında metabolizma tarafından reddedilmesini önlemek için antialerjiklik, enfeksiyonları önlemek için antimikrobiyallik, hastaya konfor ve ergonomi sağlaması için elastanlık ve yumuşaklık kazandırıldı.

Post operatif sürecin etkin yönetilebilmesi ve ürünün amacına uygun hale getirilmesi için tasarım çalışmalarını başlattık. ArGe süreci sonunda; kullanımı oldukça pratik, yara hastaya özel şekillendirilebilen, büyük köpekler ve kedi hastalarda güvenle kullanılan WinPet Yara Koruyucu Korse ortaya çıktı.

Hayvanlar için bu medikal korsenin faydaları nelerdir?

Sağlığını kaybetmiş bir hastanın tekrar sağlığına kavuşabilmesi için üç önemli aşama vardır.

Teşhis ve operasyonun planlanması,
Operasyon,
Operasyon sonrası iyileşme süreci

Bu aşamalardan herhangi birisinde yaşanacak olumsuzluk hastanın sağlığına kavuşmasını engelleyecek ya da hastada kalıcı sorunlar bırakacaktır. Hastanın sağlığına kavuşması için operasyonun profesyonelce yapılmasının yanı sıra operasyon sonrası iyileşme sürecinin de doğru ve etkin yönetilmesi önemlidir. İyileşme sürecinde hastanın yaşam konforunun bozulmaması, doğru beslenmesi, mutlu olması dolayısıyla immun sistemin güçlü tutulması yara iyileşmesinin kalitesini doğrudan etkiler. Genel olarak başka metabolik sorunu olmayan bir hastada operasyon yarasının sorunsuz ve kaliteli (Primer) iyileşme süreci 8-12 gündür. Bu durum yaranın bölgesine, derinliğine, niteliğine, enfekte olup olmamasına göre değişiklik gösterir. Ancak, yara iyileşme sürecinde yaşanan olumsuzluklar, yaraya hastanın müdahil olması, yaranın dışarıdan gelecek olumsuzluklar ile enfekte edilmesi, bu dönemde hastanın deprese olması, yaşanan diğer psikolojik sorunlar, yeterli ve doğru beslenememesi, iyileşme sürecinde hastanın yaşam konforunu kaybetmesi iyileşmeyi olumsuz etkiler. Çoğu zaman operasyon sonrası bu süre 20-25 günleri bulur ve genelde kalitesiz, agresif (seconder) iyileşme ile sonuçlanır.

Ürünümüz WinPet Yara Koruyucu Korse hastanın operasyon geçirmiş olmasına rağmen hayatında hiçbir değişiklik olmadan yaşantısına devam etmesini sağlar. Yaşam Konforunu kaybetmeyen, immun sistemi güçlü bir hasta bu süreci; güvenli, kontrollü olarak hızla atlatır ve sağlığına tekrar kavuşur.

Medikal korsenin giydirildiği kediler rahatsız oluyor mu veya korseyi çıkarmaya çalışıyor mu? Evcil dostlarımızın ilk izlenimi nasıl?

Bilindiği üzere kediler mizaçları itibariyle titiz, değişiklikleri çabuk kabullenemeyen ve yaşam konforlarına oldukça düşkün hayvanlardır. Öyle ki, çoğu zaman vücutlarında tasmaya dahi tahammül edemez, çıkartmak isterler. Bu sebepten operasyon geçiren ya da sağlığını kaybederek Yakalık kullanmak zorunda kalan Kedi hastalar yakalığa karşı oldukça agresif ve sert tepkiler verirler. Oysa, Yara Koruyucu Korse ile operasyondan uyanan kediler, ürüne birkaç saat gibi çok kısa sürede adapte olabilmektedirler. Ürünü operasyonun bir parçası olarak kabullenirler. Ancak, operasyondan birkaç gün sonra ürünün kullanılmak istenmesi durumunda, adaptasyon süreci 12-36 saatlere kadar uzamaktadır. Bu sebepten, operasyon planlanır iken, mutlaka Hekimden uygun beden WinPet Yara Koruyucu Korse’yi temin etmesi istenmelidir. Ayrıca, kedilerde ürünün boyun kordonu hastaya sıkı bir tasma gibi bağlanmalıdır. Bu durumda hastanın ürünü çıkartması mümkün değildir. Adaptasyon süresi atlatıldıktan sonra hasta Yara Koruyucu Korse ile kendisini daha güvende hissedecektir. Özellikle kedilerde, ürün vücudu birçok noktadan hafif bir dokunuş ile sarmakta ve anksiyete azaltıcı etki de göstermektedir. Hasta yarasını unutmakta, temel gereksinimleri olan beslenme, tuvalet ve uyku ihtiyaçlarına odaklanmaktadır.

Yara Koruyucu Korse ile hasta, operasyondan hemen sonra mobilize olmakta, hayatını bir refakatçiye ihtiyaç duymadan tek başına devam ettirebilmektedir. Böylece, operasyon sonrası müşahede süresi biter bitmez evine ve yaşam alanına dönebilmektedir. Hasta iyileşme sürecini klinikte dar bir kafeste, yakalık stresi altında geçirmek zorunda kalmamaktadır. Çalışan ve gün içinde evde olmayan hayvan sahipleri için ise hastanın temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayabiliyor olması büyük konfordur. Öyle ki; çalışan hayvan sahipleri hastaya iyileşme sürecinde refakat etmek ya da klinikte bırakarak fazladan tedavi maliyetlerine katlanmak zorundadır. İyileşme süresinin uzaması tedavi masraflarının katlanarak büyümesi anlamına gelir. Oysa, kendi yaşam alanında temel ihtiyaçlarını kendisi karşılayan bir hastanın iyileşmesi çok daha hızlı olmakta ve gereksiz tedavi masraflarını önlemektedir.

Bütün bunların dışında; hastası çok kısa sürede ve komplikasyonsuz iyileşen bir hekimin hasta sahibi nezdinde prestiji artmakta diğer hastalarına daha fazla zaman ayırabilmektedir.

Geliştirdiğiniz korse dünyanın pek çok ülkesinde rağbet gördü, Türkiye’de de satılıyor mu? Varsa nerelerden temin edilebilir?

Ürünümüz Yara Koruyucu Korse global pet pazarının kalbi kabul edilen Kuzey Amerika kıtasında dijital ticaret platformları üzerinden satışa sunuldu. AB ülkeleri için ise yine e-ticaret sitelerinin alt yapısı tamamlandı. Bununla birlikte; bu bölgelerde distribütör ve partner arayışımız da devam etmektedir. Yurtiçinde ise seçkin kliniklerin bir çoğunda ürünümüz hekimler tarafından sevilerek kullanılmakta ve tavsiye edilmektedir. Her gün onlarca müşterimiz ve hasta sahibinden teşekkür mesajı ve takdir alıyoruz. Yurt içinde, bayi klinikler aracılığı ile ürünümüzü hasta sahiplerine ulaştırabiliyoruz. Bayimiz olmayan illerde ise hasta sahipleri WEB sayfamız olan winpet.com.tr üzerinden üyelik oluşturarak ürünlerimizi satın alabilmektedirler.

Verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz.

Özellikle Kedi dostlarından büyük beğeni ve takdir alan ürünümüz WinPet Yara Koruyucu Korse’yi ve firmamızı anlatmamıza fırsat verdiği için Kedici Dergisi'ne teşekkür ederiz.

26/05/2021

Keditörün Önerisi

Lokum Kız - Banu Kalkandelen

09.04.2021

Yataktan uyuyamadığım için mi kalktım yoksa mutfakta beni bekleyen ay çöreğini yemek için ...

Kedilerde Nefes Problemi

20.01.2023

Eğer kediniz nefes almakta zorluk yaşıyorsa, alerjiden enfeksiyona birçok faktör buna neden ...

Kediler Kıskanır Mı?

16.03.2023

Kediler, evde yaşayan insanların her birine farklı şekilde davranırlar. Evdeki insanları ...

Yaşa(t)mak - Yaren Çiçek

25.03.2021

Hayatta sadece kendimizi ve bize ait olan şeyleri sevmeyi bıraktığımız gün, her şeyin daha ...

'Arthur' Annesine Kavuştu

09.11.2020

İzmir depreminde zarar gören Egemen Apartmanı’nın ilk iki katı enkaz haline gelmişti. ...

Kediler Alemi

Kedi Ve Müzik

12.09.2021

Müzik açıkken, kediler bu durumdan rahatsızlık duyar mı? Ya da müzik onları rahatlatır ...

Kediler Ve Akan Sular

15.12.2022

Kediler için akan su güven verir. Akan taze suyu, minik dostlarımız lıkır lıkır içerler. ...

Kediler Müzik Sever Mi?

08.12.2021

İnsanların büyük çoğunluğu gün içinde az ya da çok olsa da müzik dinlemektedir. Peki ...

Köpeklerde Hamilelik

25.10.2021

Köpeklerin hamilelik süresi ortalama 56 ile 70 gün arasında sürmektedir. Bu süre ...

Kedilerin Özel Alanları

06.12.2022

Kediler korktuğu zaman veya dinlemek gibi yalnız vakit geçirmek istediği zamanlarda bir alana ...

VETANKA

08.04.2022

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde Vetanka’nın düzenlediği VET-KÖH (Kedi ...